DNI

Novembre 9, 2010

La lletra del DNI s’obté dividint el nombre complet del nostre DNI entre 23
i a la resta d’aquesta divisió que haurà d’estar comprès entre 1 i 22 se li assigna la
lletra segons l’equivalència de la següent taula:

Resta Lletra Resta Lletra
0 T 12 N
1 R 13 J
2 W 14 Z
3 A 15 S
4 G 16 Q
5 M 17 V
6 Y 18 H
7 F 19 L
8 P 20 C
9 D 21 K
10 X 22 E
11 B


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Activitats:

a) Comprova si els següents DNI són correctes:

05366821R
71124351Q

b) Quin serà la lletra del teu DNI ?

c) Escriu el nombre de dos DNI que els corresponguin la mateixa lletra.

Anuncis

Descomposar nombres

Novembre 9, 2010

Un dels majors entreteniments matemàtics és el de descomposar un cert número amb diferents formes.

Per exemple, ¿sabies que el número 1729 és el primer número que se descomposa com una suma de dos cubs perfectes, de dues maneres distintes?.
Efectivament, pots comprovar que 1729=10
3+93=123+13

Pova la teva habilitat amb els números:


a)Sabries escriure el número 10 de dues formes distintes utilitzant quatre nous?

R1:

b) Sabries escriure el número 100 de quatre maneres distintes utilitzant cinc xifres iguals?
Exemple: 100=111-11.

R2:

c)Pots escriure el número 30 amb tres tresos?.I amb tres sisos? I amb tres cincs?

R3:

RESPOSTES:

R1:

10=(9×9+9)/9
10=(99-9)/9

R2:

100=33×3+(3/3)
100=[(44-4)/4]arrel quadrada de 4

R3:

30=33-3

30=6×6-6

30=5×5+5

Problema matemàtic

Novembre 9, 2010

Tenc 12 amics dels quals:

• Un veu els canals 1,2 i 3 de la televisió.
• Tres veuen els canals 1 i el canal 2.
• Quatre veuen el canal 1 i el canal 3
• Dos veuen el canal 2 i el canal 3.
• Cap veu tot sol el canal 2.
• Cap veu tot sol el canal 3.

Quants d’ells veuen tot sols el canal 1?

conspiració

Novembre 2, 2010

Una teoria conspirativa consisteix en l’explicació d’un event o cadena d’events ja pasats o que han de pasar (principalment polítics, socials, populars o histórics) a partir de l’ocultació de les verdaderes causes al coneixament públic o a un complot secret, sovint enganyosos, per part d’un grupo de persones o organitzacions influents i poderoses que permaneixen a la sombra. Moltes teoria conspirat-ives afirmen que els events importants a la Historia han estat dominats per conspiradors que manipulen aconteixaments polítics darrere d’escena.

Aqui vos deix una pàgina amb unes quantes teories de conspiració

we are the world

Març 19, 2010
Aquesta és la meva primera entrada i ho vull fer amb un vídeo per Haití, ja que crec que tothom sap el que va pasar...
 Hello world!

febrer 12, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!